SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Gmina Godów

www.godow.pl
„Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Gminach Strumień, Pawłowice, Godów, Radlin oraz Mszana”
MPZP
PUWG1992: 
WGS84: