SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Gmina Gogolin

www.gogolin.pl/6213/strona-glowna-nowa.html
MPZP
PUWG1992: 
WGS84: