SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Miasto Gorlice

www.gorlice.pl
MPZP
PUWG1992: 
WGS84: