System Informacji Przestrzennej
Miasto Jordanów

www.jordanow.pl
MPZP
PUWG1992: 
WGS84: