System Informacji Przestrzennej
Gmina Kamieniec Ząbkowicki

www.
		 kamienieczabkowicki.eu
MPZP
PUWG1992: 
WGS84: