Gmina Kępno

www.um.kepno.plUzyskanie niewłaściwych, błędnych lub nieaktualnych danych za pomocą niniejszego portalu nie może stanowić podstaw do odpowiedzialności majątkowej Urzędu Gminy Kępno.
Dane mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.

Interaktywna mapa Gminy Kępno powstała w ramach projektu pn.
„Kępno przyjazne turystyce”
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Fundusz Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie,
Oś 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.