Konsultacje
społeczne koncepcji
MPZP Kościelisko

PUWG1992: 
WGS84: