SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Miasto Limanowa

www.miasto.limanowa.pl
MPZP
PUWG1992: 
WGS84: