SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Miasto Mszana Dolna

www.mszana-dolna.eu
MPZP
PUWG1992: 
WGS84: