System Informacji Przestrzennej
Gmina Pawłosiów

www.gminapawlosiow.pl
MPZP
PUWG1992: 
WGS84: