SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Gmina Pozezdrze

www.pozezdrze.warmia.mazury.pl
MPZP
PUWG1992: 
WGS84: