SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Gmina Ropa

www.ropa.iap.pl
MPZP
PUWG1992: 
WGS84: