SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Gmina Tryńcza

http://tryncza.eu/
MPZP
PUWG1992: 
WGS84: