SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Gmina Wierzchosławice

www.wierzchoslawice.pl/

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
"Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn" nr Projektu: POKL.05.02.01-00-054/2013

MPZP
PUWG1992: 
WGS84: