www.zawoja.pl

Uzyskanie niewłaściwych, błędnych lub nieaktualnych danych za pomocą niniejszego portalu nie może stanowić podstaw do odpowiedzialności majątkowej Urzędu Gminy Zawoja. Dane mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.

PROJEKT: Promocja Gminy Zawoja poprzez wykonanie wirtualnego turystycznego portalu mapowego „Babiogórski Trakt”.

Projekt realizowany jest w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zdjęcia: zasoby Babiogórskiego Centrum Kultury
w Zawoi oraz Beata Trzebuniak
Mapa turystyczna - Wydawnictwo Kartograficzne:

ul. Podchorążych 3
30-084 Kraków

PUWG1992: 
WGS84: